1% podatku

1 % podatku – taką wielkość Twojego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014
możesz przeznaczyć na wsparcie działalności statutowej K.S. „BOREK” Kraków

Klub Sportowy „BOREK” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000081077 i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Od 80 lat działamy, zgodnie ze Statutem, na rzecz upowszechniania oraz organizowania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Już od 1 stycznia 2012 r. każdy może przekazać 1 % podatku za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Aby przekazać nam 1 % podatku wystarczy w odpowiednich pozycjach formularza (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28) wpisać następujące dane:
– Nazwa Organizacji Pożytku Publicznego: KLUB SPORTOWY „BOREK”
– Nr KRS: 0000081077

 

Potrzebujemy Państwa wsparcia!
Zamiast fiskusowi 1% podatku przekaż Swojemu klubowi.