Historia klubu

                 

 Historia Klubu Sportowego „BOREK”

 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości po I-szej Wojnie Światowej, w 1918 r., wywołało w społeczeństwie naturalny pęd do rozwoju życia społecznego we wszystkich dziedzinach, w tym również na polu sportowym. Były to jednak bardzo trudne czasy. Kraj wyniszczony gospodarczo nie stwarzał możliwości sprzyjających rozwoju sportu. Ruch sportowy pozostawiony był sam sobie  i działał w zależności od aktywności miejscowych działaczy społecznych. Początki zorganizowanego sportu na terenie Borku Fałęckiego datują się na lata dwudzieste  XX wieku. Młodzież robotnicza i młodzi rolnicy wolny czas po pracy najchętniej poświęcali na grę w piłkę nożną grając w nie zrzeszonych drużynach tworzonych w różnych rejonach Borku Fałęckiego  i rozgrywających zacięte mecze między sobą.  W 1928 roku  grupa sympatyków piłki nożnej utworzyła z tych „dzikich” drużyn Klub Sportowy o nazwie „Borkowianka”.

Założyciele Klubu wybrali Zarząd Klubu na czele którego stanął Aleksander Smyrak – pierwszy prezes Klubu. W skład Zarządu ponadto weszli: Franciszek Bartyzel, Korzeniak Zygmunt, Kaczor Stanisław – kierownik drużyny piłki nożnej, Nocula Franciszek, Nowak Stanisław – trener i Andrzej Pachlowski.

Klub od początku powstania borykał się z ogromnymi trudnościami finansowymi i zdany był wyłącznie na własne siły i pomysłowość działaczy w zdobywaniu środków od sympatyków Klubu.

W 1930 roku Klub przechodzi pod opiekę Fabryki Solvay i zmienia nazwę na Amatorski Klub Sportowy „BOREK”.

Podstawową Sekcją Klubu była piłka nożna. Ponadto w Klubie działały w tym czasie  sekcje takie jak: kolarska, lekkoatletyczna i turystyczna. Były też i sekcje kulturalne, które w dzisiejszej działalności klubów sportowych nie spotyka się, takie jak: dramatyczna, gier i zabaw oraz czytelnicza.

W 1937 roku AKS „ BOREK” przyłączył się do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Borku Fałęckim jako Sekcja Piłki Nożnej.

Ale już w 1939 r. klubowi działacze, nie widząc perspektyw rozwoju Sekcji Piłki Nożnej w TG „Sokół” postanowili się odłączyć i samodzielnie prowadzić działalność sportową pod starą nazwą – Amatorski Klub Sportowy „BOREK”.

Podstawową dyscypliną sportowa  w Klubie była w dalszy ciągu piłka nożna. Drużyna klubowa rozpoczynając swe występy w Klasie „C”, w roku 1939  awansowała do klasy „A” (wówczas najwyższy szczebel rozgrywek piłkarskich w Krakowie).

W okresie niemieckiej okupacji, pomimo zakazu prowadzenia działalności sportowej, życie sportowe nie zamarło. Przejawiało się ono w rozgrywanych przez naszą drużynę piłki nożnej meczach w ramach licznych, okolicznościowych turniejów, jak również w zorganizowanej od 1943 r. Lidze Krakowskiej.

W czerwcu 1944 r, otwarty zostaje nowy stadion naszego Klubu (obecnie użytkowany). Obiekt ten, którego budowa zainicjowana została jeszcze przed wojną, wykończyli własnymi rękoma, po godzinach pracy, robotnicy Zakładu Chemicznego „Solvay”.

W dwudniowym Turnieju otwarcia stadionu (24-25 czerwca 1944 r.) brały udział drużyny krakowskie: Wisła, Garbarnia, Groble i Borek.

Po wyzwoleniu Krakowa reaktywowano Zarząd Klubu. Na jego czele staje inż. Henryk Marcinek, a do Zarządu wchodzą: mgr Emil Koszade, Stanisław Trzpis, Julian Ajzemberg, Józef Cesarz, Władysław Urbanik, Kazimierz Pułczyński, Franciszek Nocula, Józef Kursa i Stanisław Nocula.

Z chwilą powołania w latach pięćdziesiątych Zrzeszeń Sportowych, Klub otrzymuje nazwę „UNIA-BOREK” .  W tym to okresie obok piłki nożnej powstają nowe sekcje: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i bokserska.

Po rozwiązaniu Zrzeszeń Klub przyjął nazwę: Klub Sportowy „BOREK” przy Krakowskich Zakładach Sodowych. Od początku działalności Klub korzystał z pomocy finansowo-materialnej udzielanej przez Zakłady Solvaya, a po wojnie przez Krakowskie Zakłady Sodowe.

W latach dziewięćdziesiątych krakowskie Zakłady Sodowe w Likwidacji definitywnie zaprzestały udzielania nam wszelkiej pomocy. Klub został pozbawiony głównego sponsora co poważnie osłabiło jego kondycję finansową, a to z kolei miało niekorzystny wpływ na bieżącą działalność sportową. Rozwiązano dwie sekcje: brydżową i szachową. Pozostała tylko piłka nożna.

Jednak pomimo trudności w zabezpieczeniu finansowym działalności klubu zdołano utrzymać posiadany stan ilościowy drużyn, a nawet osiągnąć sukcesy w postaci awansów drużyn seniorów i drużyn dziecięco -młodzieżowych  do wyższych klas.

W lutym 2006 r. zostały oddane obiekty Centrum Aktywnego Wypoczynku przy naszym Klubie. Zyskaliśmy siedzibę Klubu w nowym budynku oraz małą płytę piłkarską ze sztuczną nawierzchnią i  zadaszoną, boiska otwarte do koszykówki i siatkówki plażowej. Ponadto staraniem działaczy Klub zyskał drugie boisko piłkarskie treningowe oraz oświetlenie głównego boiska.

W 2008 r. Klub obchodził jubileusz 80-lecia swego istnienia a z tej okazji grupa sympatyków i działaczy Klubu ufundowała piękny sztandar klubowy który jest przechowywany w klubowej izbie pamięci. W 2013 roku minęło Klubowi 85 lat co zostało upamiętnione uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej.

Aktualnie Klub Sportowy „BOREK”  prowadzi działalność w Sekcji Piłki Nożnej. Wg stanu na 31.12.2013 r. jedenaście  drużyn reprezentujących Klub Sportowy „BOREK” uczestniczy w rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej:

– drużyna żaków (9 lat),

– 2 drużyny orlików (10 i 11 lat),

– 3 drużyny młodzików (12 i 13 lat),

– 2 drużyny trampkarzy  (14 i 15 lat)

– drużyna juniorów (16-19 lat) w I Lidze Krakowskiej,

– drużyna seniorów w V lidze (gr. Kraków II)

– drużyna oldboji w I Lidze Krakowskiej.

Ponadto współpracujemy ze  Szkółką Piłkarską „BOREK” w której szkoleni są adepci piłki nożnej z których część trafia do klubowych drużyn dziecięcych i młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach mistrzowskich.

Przez cały okres swej działalności Klub Sportowy „BOREK” zajmuje się przede wszystkim upowszechnianiem i organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Krakowa.

Wszystkie obiekty sportowe  są własnością Gminy Kraków a użytkowane są przez Klub Sportowy „BOREK” na podstawie stosownych umów. Koszty  utrzymania obiektów (m. inn. energia elektryczna, woda i ścieki, gaz, czynsz dzierżawny oraz koszty bieżącej konserwacji i remontów) ponosi wyłącznie Klub który nie otrzymuje z Gminy żadnych dotacji na ten cel.

 

Archiwum:

Prezesi klubu sportowego „Borek”

 

Galeria archiwalnych zdjęć:

cyfryzacja i retusz zdjęć – Bogusław Natkaniec